Walk the talk – Sanoista tekoihin -koulutuspäivä 28.1.2016

Opi toiminnallisia keinoja rasismia vastaan! Koulutuspäivä järjestetään Helsingin yliopistolla ja se koostuu erilaisista toiminnallisista työpajoista, joissa voit oppia ja kokeilla olemassa olevia tapoja rasismin-vastaisessa työssä.

Ilmoittaudu mukaan!

Rasmus ry

RASMUS ry on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaisuutta edistävien tahojen ja toimijoiden yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rasismin ja muukalaispelon vastaista toimintaa. Taipumus suhtautua kielteisesti siihen, mikä koetaan muuksi, erilaiseksi, nousee pelosta ja epäluulosta. Tätä pelkoa ja epäluuloa on kautta historian voimistettu monin tarinoin, joita meille on kerrottu, ja joita olemme kertoneet toinen toisillemme. Tarinoilla, jotka synnyttävät pelkoa ja halveksuntaa toisia ihmisiä ja toisia kulttuureita kohtaan. Rasismin ja muukalaispelon vastaisen toiminnan tähtäimenä on auttaa niin yksilöitä kuin koko yhteiskuntaa päästämään irti näistä tarinoista. Vapautumaan tästä taipumuksesta suhtautua ennakkoluuloisesti erilaiseksi koettuja ihmisiä ja kulttuureita kohtaan. RASMUS ry toteuttaa tehtäväänsä pyrkimällä tekemään näkyväksi ne tarinat ja ne rakenteet, jotka estävät meitä näkemästä ja kohtelemasta jokaista ihmistä omana arvokkaana yksilöllisenä itsenään.

Lue lisää...

Osallistu

RASMUS ry on avoin kaikille halukkaille ja sen säännöt hyväksyville henkilöille. Voit osallistua toimintaamme esimerkiksi liittymällä jäseneksi, tekemällä lahjoituksen, osallistumalla eri puolilla maata järjestettäviin rasismin ja muukalaispelon vastaisiin tapahtumiin tai järjestämällä omia rasismin ja muukalaispelon vastaisia tilaisuuksia ja tapahtumia ja ilmoittamalla niistä viikoittain ilmestyvässä tiedotteessamme. Facebookin RASMUS – valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastainen verkosto -ryhmässämme käydään aktiivista keskustelua monenlaisista aiheeseen liittyvistä asioista.

Osallistu!